Privatlivspolitik

Beskyttelsen af dit privatliv er vigtig for os, derfor vil vi bede dig læse denne privatlivspolitik grundigt igennem før du begynder at benytte en Noerpol-relateret chatbot eller website.

Denne Privatlivspolitik beskriver den måde, hvorpå vi behandler personoplysninger. Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige, at det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person. Det kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer eller tilmed billeder og dynamiske IP-adresser, men der kan også være tale om andre oplysninger, såfremt de er nødvendige for at levere bestemte produkter eller services til dig, eller hvis det er pålagt ved lov.

Om Noerpol

Firmaet Noerpol ejer og administrerer websitet Noerpol.dk, Messengermarketing.noerpol.dk og dertil knyttede messenger chatbots (Chatbotguiden).
Når du benytter websitet noerpol.dk inklusiv tilhørende subdomæner, interagerer med indholdet på dette site, samt chatbots relateret til dette site, giver du dit samtykke til denne privatlivspolitik. Hvis ikke du kan acceptere denne privatlivspolitik bedes du afholde dig fra at benytte dette website og dets indhold.

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler dem

Data kan blive indsamlet og behandlet af os i forbindelse med følgende kontakt med os:

Den data som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

Når du interagere med indholdet på noerpol.dk, herunder messengermarketing.noerpol.dk samt chatbots udviklet af noerpol, er det muligt at vi beder dig oplyse informationer som kan være af personlig karakter. Sådanne data kan omfatte dit navn, din e-mail adresse, samt din adresse og dine betalingsoplysninger.

Du kan envidere blive opfordret til at dele anden information med os (f.eks. billeder, video eller kommentarer, personlig information, lokation), når du interagerer med en af vore chatbots. Når du deler sådanne informationer med os, giver du os lov til at gemme disse informationer.

Eksempel:
1. Du prøver en af vore ejendomsmægler chatbot-demoer og bliver bedt om at oplyse din månedlige indtægt for at vil kan beregne hvor meget du kan købe for.
2. Du prøver en af vore BMI-chatbot-demoer og bliver bedt om at oplyse din højde/vægt for at vi kan beregne dit BMI.

Dine persondata vil udelukkende blive behandlet ud fra de ved indsamlingen oplyste formål. Kun data som er nødvendige til opfyldelse af disse formål vil være relevante og vores behandling vil derfor begrænse sig til sådanne persondata. Det er altid frivilligt hvilke data du ønsker at videregive, men det er forventeligt, at visse funktioner på hjemmeside eller i chatbots ikke vil fungere efter hensigten uden disse oplysninger.

Hvilke tredjeparter modtager vi data fra

Når du interagerer med en af vore Messenger Chatbots modtager vi nogle af de informationer fra Facebook som er offentligt tilgængelige.Din offentlige profil omfatter dit navn, dit køn, dit brugernavn og dit bruger-id (kontonummer) og dit profilbillede.

Fortrolighed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger utilsigtet eller ulovligt tilintetgøres, går tabt, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Dine fortrolige oplysninger vil kun blive tilgået af personer som hjælper med at vedligeholde, håndtere og gemme disse oplysninger eller myndighedspersoner som med lovlig hjemmel har ret til sådanne fortrolige informationer.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Cookies

Indlejret indhold fra andre websteder

Vi benytter os af indlejret indhold fra andre websites (f.eks.  videoer). Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Hvor længe vi gemmer dine data

Såfremt du aktivt framelder dig som kunde (ønsker at afbryde dit kundeforhold) vil dine oplysninger blive slettet med det samme, idet vi dog for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen og forbrugerlovgivningen kan være forpligtiget til at gemme visse personoplysninger i en længere periode.

Afmelder du dig en Chatbot vil dine oplysninger automatisk blive slettet efter 90 dage. Kontakt os på mail såfremt en straks-sletning ønskes.

Hvilke rettigheder har du over dine data

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse persondata fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Din kontaktinformation

Noerpol er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmeside og Chatbots. Hvis du efter gennemlæsning har spørgsmål eller bemærkninger til Noerpols persondatapolitik, kan du kontakte os på nedenstående kontaktinformationer.

Noerpol
Bellahøjvej 5,
6000 Kolding
Telefonnummer: (+45) 31 35 71 00
E-mail: mail(@)noerpol(.)dk

Versioner

Dette er version 1.0 af Noerpols persondatapolitik. Udgivet den 25.05.18